Pečení žáků 9.tříd T.G.Masaryka na "Pfahnlu"

Pečení žáků 9.tříd ZŠ T.G.Masaryka na "Pfahnlu"

Představení pekařského řemesla