Filtermobil FK 20

Obj. číslo: 7

Filtermobil FK 20

Filtrační zařízení Filtermobil FK 20.


Vhodný k manuální filtraci ve vanách fritézy do objemu 100 l tuku nebo oleje.
Výkon filtrace 23 litrů/minutu.
Mobilní provedení s mezitransportní nádrží pro dočasné uskladnění tuku nebo oleje --> časový prostor pro údržbu a čištění vany fritézy.

Vlastní filtrace probíhá buď mezi filtrem a fritézou nebo po vypuštění tuku (oleje) do mezitransporzní nádrže filtru probíhá filtrace mezi filtrem a jeho nádrží. Přefiltrovaný tuk (olej) je poté vyčerpán z nádrže filtru zpět do fritézy.